El passat 16 de juliol del 2015 els regidors i regidores Rafael Bernabé Pérez, Elisabet Pericas Taulats, Germán López Sánchez, Alexander Vega Sabugueiro i Francesca Masclans Badia representants d’Imaginem Les Franqueses en Comú (ILFC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Les Franqueses del Vallès vam sol·licitar la celebració d’un ple extraordinari amb la motivació d’aturar i així poder revisar la solució per resoldre un problema de seguretat en el trànsit a la cruïlla de la carretera BV-5151 i el camí vell de Marata que ha generat el neguit entre alguns veïns i veïnes pel que suposaria d’afectació al territori i a les persones que hi viuen.

Reconeixem que existeix un problema greu de seguretat viària al llarg de tota la carretera BV-5151 que és l’excés de velocitat i no solament en la intersecció on es vol fer la rotonda i no creiem que la solució que proposa el projecte actual sigui factible sinó que induirà al pas de més vehicles pel Camí Vell de Marata, el qual ja és excessiu per ser un camí veïnal i que de mica en mica se’l condiciona com a carretera. No s’han considerat suficientment altres alternatives a la rotonda projectada i manca un estudi acurat.
Per altra banda és un projecte que no s’ha consensuat, ni amb els grups municipals de l’oposició, ni de l’anterior legislatura ni de l’actual, com tampoc no s’ha consensuat amb la ciutadania, especialment els veïns i veïnes i usuaris i usuàries de les vies.
Cal tenir en compte que, el dia d’avui, l’adjudicació de l’obra “Contractació el Projecte constructiu d’una rotonda a la intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata de les Franqueses del Vallès” no ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, com és preceptiu i per tant el contracte no està signat. Encara som a temps i com els nostres veïns i veïnes, considerem que aquesta rotonda és desproporcionada en tots els sentits: territorial, paisatgística, socialment i econòmicament i no resoldrà els problemes reals de seguretat viària de la zona.

 

Rotonda, Marata, les Franqueses, Imaginem Les Franqueses En Comú

La proposta de punts de l’ordre del dia:

1. Realitzar totes les accions necessàries perquè la Diputació de Barcelona aturi tots els procediments endegats i per endegar, al voltant del projecte i la possible execució de les obres de la rotonda a la intersecció del Camí Vell de Marata i la carretera BV-5151.

2. Realitzar el projecte i executar les obres necessàries per pacificar el camí vell de Marata, al llarg de tot el seu recorregut (des de Llerona fins a la ctra. de Cardedeu C-251).

3. Iniciar un nou projecte per resoldre la sinistralitat de la cruïlla entre la carretera BV-5151 i el Camí Vell de Marata, vetllant perquè la solució que s’adopti compti amb el màxim consens veïnal i el suport de la majoria de regidors i regidores de l’ajuntament.

4. Implementar, amb caràcter provisional, les mesures necessàries per reduir tot el que sigui possible, fins i tot evitar, més accidents en la cruïlla i a tota la carretera BV-5151, mentre no s’executa la solució definitiva.