Presentació OCM les Franqueses

Aquest dimarts vinent 2 de desembre a les 19.30h al Centre d’Arts i Noves Tecnologies Can Font de Corró d’Avall, l’Associació de Participació i Debat Polític Les Franqueses Imagina, farem la presentació del web: Observatori Ciutadà Municipal (OCM) de les Franqueses del Vallès.

Que es un OCM?: Un OCM és un espai obert, organitzat i autogestionat. Els considerem útils per impulsar auditories ciutadanes municipals, perquè potencien el control des de la base, des de la ciutadania, especialment en temes pressupostaris i de deute públic.

Un eina permanent gestionada des de la ciutadania per a la ciutadania que permet interactuar de manera pública amb l’administració, que facilita un procés de participació ciutadana per avaluar i qüestionar els comptes públics del nostre ajuntament.

L’Observatori Municipal de les Franqueses és una eina que posa a l’abast de tothom els conceptes bàsics que ordenen els pressupostos municipals; perquè es tracta d’un coneixement necessari a l’hora de reflexionar de manera crítica i elaborar propostes alternatives fonamentades.

Aquest web es una eina d’apropament, transparència i participació als Pressupostos municipals. Com en altre municipis de Catalunya (Terrassa, Castelldefels, Sabadell, Moia, Lloret….) les Franqueses disposarà de un OCM, que al nostre municipi l’hem posat en marxa i el mantindrem des de Les Franqueses Imagina Associació de Participació i Debat Polític.

El projecte a les Franqueses va sorgir després de comprovar el poc coneixement i les dificultats que existeixen, entre els nostres veïns i veïnes, per saber com es gestionen els diners de tots.

L’Associació Les Franqueses Imagina, vàrem decidir tirar endavant aquest projecte per demostrar que és possible aprofundir en la democràcia, que aquesta no s’ha de limitar a votar cada quatre anys i després a callar. Que la ciutadania té el dret a fiscalitzar la feina dels seus representants i a contradir i/o esmenar aquelles decisions que vagin en contra dels seus interessos.

La manera com es gasten els diners públics (del primer a l’últim euro) és la concreció d’unes prioritats que deriven d’una concepció de la vida i la societat;  i són, per tant, el reflex d’unes determinades opcions polítiques.