Ple municipal de gener de 2014

Ple municipal de gener de 2014

Ordre del dia i resultat de les votacions   *Cal comentar, pel que fa al còmput de vots, que dos regidors es van absentar justificadament (1 de LFI i 1 del PSC), un regidor de LFI va incorporar-se al ple al punt 3, també per causa justificada.   1. Aprovar...

RESUM DEL PLE ORDINARI DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013

RESUM DEL PLE ORDINARI DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013

1. S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior S’excusen els regidors absents: Francesc Colomé, Ferran Gontán i Vanessa García. Es dóna la benvinguda al nou gerent, Josep M. Amorós. 2. Donar compte del decret de l’alcalde núm. 1082/2013, de data 29 d’octubre,...

Ple municipal de setembre

Ple municipal de setembre

Dijous passat, dia 26, es va celebrar el ple municipal de setembre, amb 11 punts a l'ordre del dia, dels quals només 3 eren temes portats a votació pel govern; 3 més eren mocions dels grups de l'oposició. L'assistència de públic va ser d'uns 35 ciutadans i ciutadanes....

Ple municipal de juny

Ple municipal de juny

 El dijous 27 de juny de 2013 es va celebrar el ple municipal ordinari del mes de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Seguint la tònica dels darrers mesos, l'assistència de públic és escassa i de 6 punts de l'ordre del dia només 2 són de temes portats a votació...