Petites accions. L’elevat nivell de desmobilització i desinterès de la ciutadania en els afers públics i la política, com podem observar a l’elevada abstenció als processos electorals, és un greu problema. Una democràcia sols pot ser digna d’aquest nom si aconsegueix implicar a la ciutadania. Pot semblar un tema menor davant problemes socials greus, però precisament sense la implicació del poble a la política dubtosament es podran enfrontar aquests problemes. Malauradament l’actual funcionament de les administracions sembla més encaminat a desmotivar la ciutadania de la participació que en fomentar-la. Però no s’ha de caure en el conformisme o el derrotisme, i per anar començant a canviar aquesta dinàmica no cal començar per grans accions, fàcilment es pot començar per petits gestos, modestos però sincers. Des de l’assemblea popular i ILFC continuem apostant, com hem fet l’anterior legislatura, per activar mecanismes que apropin l’ajuntament al poble. Podem començar per accions com retransmetre els plens municipals en directe pel web municipal, per explicar al web que punts aniran al mateix ple amb un llenguatge entenedor, per fer constar les intervencions ciutadanes a les actes dels plens, per fer més consultes a la ciutadania, per aplicar la transparència i fer pública i accessible la documentació. Cal no limitar-nos a fer allò que la llei ens obliga com a mínims i anar més enllà, si aconseguim implicar a les veïnes i veïns les petites accions poden generar grans resultats. Ens acomiadem fins a la següent convidant-vos a participar en l’assemblea popular i a seguir la nostra activitat a www.lesfranquesesimagina.org

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal ILFC-E
Opinió publicada al butlletí municipal de Les Franqueses del Vallès d’octubre de 2015