Al ple del mes de febrer, els regidors de Les Franqueses Imagina van votar NO a la implantació de l’ordenança d’espectacles públics del govern municipal. Els motius són els següents:

– Les activitats, molt diverses, del teixit social format per la ciutadania organitzada en entitats i associacions són una part indispensable de la societat i la democràcia. L’administració pública i les institucions les han d’impulsar i protegir, i sempre, com a mínim, no les han d’obstaculitzar o dificultar quan s’emmarquen en la legalitat.

– L’Administració ha de respondre a les necessitats de regulació pública, seguretat jurídica i convivència ciutadana, i ha de compaginar sempre aquesta acció amb la de donar facilitats a l’activitat del teixit social format per la ciutadania organitzada en entitats i associacions, buscant les formes més pràctiques, accessibles i àgils.

– L’ordenança proposada pel govern municipal, pel seu caràcter de massa dura i rigorosa, pot comportar greus problemes a la vida associativa del municipi, perquè hi falta la creació de recursos de suport a les entitats perquè la puguin complir correctament.

– L’Ajuntament té a la seva disposició un informe de la Diputació de Barcelona, encarregat pel mateix Ajuntament, que, contràriament a l’esperit de l’ordenança, s’orienta en la línia de donar el màxim suport a la participació ciutadana i al teixit social del municipi.

– Les al∙legacions per millorar l’ordenança presentades per un grup nombrós d’associacions i entitats de les Franqueses van ser rebutjades pel govern al·legant criteris de forma i no raons argumentades basant-­se en l’ordenança.

– El mateix govern, en reunions amb les associacions abans del ple, va acceptar oralment recollir les propostes de millora de les entitats, indicant la creació de mecanismes de suport i un reglament, però no ho va plasmar per escrit.

– Arribat el ple de març, el govern municipal no havia plasmat per escrit aquestes accions en cap document oficial.

– En el moment del debat de l’ordenança, les reticències de LFI són recollides pel govern municipal, que reafirma la voluntat de redactar un protocol o reglament per millorar l’aplicació de l’ordenança. El mateix govern deslliga aquesta proposta de la votació de l’ordenança, de manera que queda en una promesa de redacció d’aquest protocol o reglament.

– A l’hora de la votació, s’emplaça LFI a votar una ordenança que no compartim, amb una promesa de millora posterior, és a dir, ens proposen votar-­hi a favor malgrat la incertesa i la inseguretat que efectivament la millora es produeixi.

– Davant la negativa del govern municipal de posposar la votació al ple de març i redactar abans les millores per portar­-les a votació conjuntament amb l’ordenança, el grup municipal de Les Franqueses Imagina va votar en contra de l’ordenança d’espectacles públics.

Les Franqueses Imagina