Fa 35 anys els nostres ajuntaments encetaven una nova etapa i tornava la democràcia. En aquells primers moments, les reivindicacions socials eren molt clares: asfaltat de carrers, xarxa de clavegueram, enllumenat públic, noves escoles i moltes coses més. L’objectiu era dignificar la situació de veïns i indústries que havien crescut sense gaire previsió. Per tant, darrere de totes aquestes demandes, el que es volia era dignificar i donar uns nivells mínims de benestar a tots els nostres veïns. Els polítics d’aquells moments eren permeables a aquestes propostes, perquè part dels components de les candidatures provenien dels moviments veïnals.

Ara, 35 anys més tard, ens trobem que l’ordenació del territori, que havia d’afavorir les persones i el seu desenvolupament econòmic, social i cultural, ha acabat sent motiu d’especulació urbanística d’aquest govern, i ens ha deixat un deute de més de 13 milions d’euros. Ens trobem amb un equip de govern que, lluny d’escoltar les entitats socials que més es mouen en l’àmbit de la pobresa, decideix invertir 3,5 milions del resultat de vendes de parcel·les (patrimoni de tots els veïns) a acabar el teatre de Corró d’Avall, un monstre que no només es menjarà aquests diners si nó molts més, i que ja ens ha costat 3 milions d’euros.

Com fa 35 anys, ara cal que els polítics que governin aquest ajuntament tornin a pensar en la dignificació de la condició de vida de tots els franquesins, cal que donin resposta real a la demanda que fan cada cop més els ciutadans d’entendre com funciona un ajuntament i de poder tenir espais de presa de decisions.

Desgraciadament, aquest equip de govern ens demostra que les inversions que faran aquest any amb la plusvàlua de la venda dels terrenys no anirà destinada ni a reduir deute (712€ per cada veí de les Franqueses) ni a fomentar decididament polítiques clares d’ocupació, ni tampoc a ajudar les persones més desafavorides. La partida que es destina a serveis socials, tot i que ha tingut un gran increment, representa només un 4,37% (927.850€) enfront de la inversió prevista en totxo que és el 21,81% (4.631.000€).

Les Franqueses Imagina pensem que és el moment de recuperar aquell esperit dels primers ajuntaments democràtics i tornar a treballar conjuntament amb entitats i veïns, al servei dels ciutadans i dels interessos col·lectius.

Rafael Bernabé
Regidor de Les Franqueses Imagina
Text complert de l’opinió publicada al butlletí municipal de Les Franqueses del Vallès de febrer de 2015