Qui més qui menys sap, a hores d’ara, què vol dir ciutat compacta. És un concepte intuïtiu i fàcil d’entendre: la ciutat compacta és la que presenta una estructura amb una certa compacitat i cohesió, que genera espais de sociabilitat i que disposa d’un territori proper que facilita els serveis. Aquesta ciutat compacta la reconeixem en moltes ciutats mediterrànies i té molts avantatges: propicia la concentració d’activitats i facilita el desenvolupament de la vida en comunitat i de la cohesió social, és més amable amb les persones i eficient en l’ús de l’energia i els recursos; en paraules actuals: és una ciutat més sostenible.

Ciutat compacta

La ciutat difusa, no cal dir-ho, és el model contrari: una ciutat poc compacta, que ocupa (i malbarata) molt espai i que és poc cohesionada socialment. És una ciutat en què la ciutadania depèn gairebé exclusivament del cotxe per a desplaçar-se: a la feina, a l’escola, a comprar, a les instal·lacions esportives…

Suposo que tampoc no cal dir quin dels dos models defensen una majoria de planificadors territorials i quin defensa LFI.

Doncs, bé, aquesta és la raó per la qual no estem d’acord amb dues propostes recents de l’equip de govern: la de la modificació puntual del PGOU i dels planejaments derivats de desenvolupament industrial i la del Pla parcial urbanístic del sector N, a la qual hem presentat al·legacions. Les dues propostes van en el sentit de construir una ciutat difusa, ja que la primera obre la possibilitat d’instal·lar una gran diversitat de negocis i serveis allunyats dels nuclis urbans, als polígons industrials (per exemple, un gimnàs al costat d’un magatzem de fustes, un MacDonalds al costat d’un taller de camions…), i la segona amplia la superfície industrial del municipi, sense raons de pes (compteu les parcel·les industrials lliures que hi ha a la resta de polígons) i amb la disconformitat d’una gran majoria de propietaris.

Sector N

Per cert, aquestes al·legacions de LFI van en el mateix sentit que les que van presentar en el seu moment, el 2005, quan es va aprovar inicialment el Pla parcial del sector N (govern de Torné), els Verds, ERC i PSC.

Èlia Montagud