Els qui assistim als plens veiem que costa molt que s’aprovin propostes que no són de l’equip de govern. Sabem que governar és difícil. Però, amb quins criteris es prenen les decisions? Estan consensuats? El cert és que poc compten els criteris dels qui representen un ampli sector del municipi. Per aquest i altres motius no ens sembla prou representativa la manera com està muntat el procés de decisions al nostre ajuntament. Per això ens atrevim a imaginar un ajuntament més transparent, que promogui decididament la participació de la gent i de les associacions en la cosa pública. (=república). Invitem a tothom a reflexionar, a expressar-se i a debatre sobre quin poble volem, a quina societat aspirem, quina convivència entre veïns, el paper dels joves, com es redistribueix la riquesa perquè tothom visqui dignament.

Participem en la marxa del nostre poble amb els mitjans que tenim, o creant-ne de nous
www.lesfranquesesimagina.org

Opinió publicada al butlletí municipal de Les Franqueses del Vallès d’octubre de 2014