Quan:
27 de novembre de 2014 @ 20:00 – 23:00
2014-11-27T20:00:00+01:00
2014-11-27T23:00:00+01:00
On:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 2014

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA

6.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES