Quan:
26 de juny de 2014 @ 20:00 – 23:00
2014-06-26T20:00:00+02:00
2014-06-26T23:00:00+02:00
On:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE LES

FRANQUESES DEL VALLÈS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL

DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN L’ÀMBIT DE LA

UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 15

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVADE SUPORT A

LES ENTITATS I ASSOCIACIONS ADSCRITES A L’ÀREA DE POLÍTIQUES

SOCIALS

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALCONVERGÈNCIA PER

LES FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DEL COMPLEX ESPORTIU

MUNICIPAL

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALPLATAFORMA PER

CATALUNYA EN RELACIÓ A LES OBRES DE REFORMA DE LA

PLAÇA ESPANYA DEBELLAVISTA D’AQUEST TERME MUNICIPAL

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALD’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA DE TELEVISIÓ DE

CATALUNYA I EN CONTRA DELA SUPRESSIÓ D’UN DELS DOS

MÚLTIPLEX DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS

AUDIOVISUALS

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALD’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA PEL DRET A DECIDIR, EL REFERÈNDUM

DEL 9N I LA REPÚBLICA CATALANA

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALD’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A JAUME SASTRE I A

L’ASSEMBLEA DE DOCENTS DE LES ILLES BALEARS EN LA SEVA

DEFENSA DE L’EDUCACIÓ DIGNA, DE QUALITAT I EN CATALÀ

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES

IMAGINA PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA

D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER L’INICI D’UN PROCÉS

CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES

IMAGINA PER AL A CREACIÓ DE MENJADORS ESCOLARS D’ESTIU

12.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES