La proposta de LFI per al procés de participació ciutadana per a la recuperació i definició dels usos del Centre Cultural de Corró d’Avall

El juny de 2013, l’Ajuntament engegava aquest procés per tal de definir de manera participativa els usos de l’edifici anomenat Centre Cultural de Corró d’Avall. Aleshores es va demanar a tothom que hi volgués participar la presentació d’una proposta, que seria valorada per un grup d’experts. Les Franqueses Imagina va presentar una proposta, amb tres objectius:

– Aturar el deteriorament de l’obra i adequar-la per a un ús polivalent
– Fer-hi intervencions econòmiques i constructives mínimes, d’acord amb la situació econòmica del moment.
– Adequar l’espai escènic com a sala polivalent, a l’estil de plaça porticada, un nou espai emblemàtic a disposició dels veïns.

Aquesta és la nostra proposta, però la comissió de valoració ha decidit transformar-la en:
PROPOSTA 3. Protecció de l’edifici, sense definició d’usos actuals.

Malgrat la mutilació que ha sofert la proposta, continuem pensant que la solució més raonable és fer-hi una intervenció urgent mínima que possibiliti fer-ne un ús polivalent, en espera d’un debat seré, sense presses i autènticament participatiu per decidir els usos definitius de l’edifici. És per això que us demanem el vot per l’opció 3, ja que és la més econòmica i la que millor permetrà definir-hi altres usos en un futur, si convé.