EL POBLE HA DE PARLAR
Els i les assistents al ple municipal d’octubre van presenciar uns fets alarmants en democràcia al nostre poble.
L’alcalde va decidir censurar les intervencions de la ciutadania al darrer punt de precs i preguntes del ple. Per fer això es va valer d’una interpretació interessada del Reglament Orgànic Municipal, limitant les intervencions als temes tractats al ple, una normativa que mai s’havia aplicat. Des de LFI ens oposem a aquesta mesura i defensem que la ciutadania es pugui expressar al ple. És més, reiterem la nostra postura de que les preguntes de la ciutadania i les respostes dels regidors han de constar en l’acta del ple per donar a aquest punt la mateixa importància que la resta dels punts del ple.

Els representants públics han d’assumir que escoltaran coses que els agraden i coses que no, tinguin o no raó, i que cal argumentar les respostes, positives o negatives, educadament.

Opinió publicada al butlletí municipal de Les Franqueses del Vallès de desembre de 2014