Art. 47 CE.
Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per impedir l’especulació.

El local de l’LFI a les Franqueses, va obrir les seves portes a dos convidats d’excepció. D’una banda la Antonia Castellana, activista de la PAH a Cardedeu i de l’altra, el també membre actiu de la PAH a Granollers Xose Lombao. El tema s’ho valia perquè no era pas  altre que tractar sobre els mites i llegendes de la llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit del habitage i de la pobresa energètica. Tots dos ponents van fer més comprensible aquesta llei, fruit de l’iniciativa popular, desenvolupant-la per temes : per hipoteques, desnonaments i lloguer. Master class que no van voler perdre’s tres dels quatre regidors de l’LFI a l’Ajuntament de Les Franqueses.

 

energetica2

En el primer bloc s’orientava sobre deutes impagats per persones físiques i famílies i la seva irreversibilitat ja que aquesta llei no és aplicable a casos que ja estàn immersos en un procés judicial.

En el tema dels desnonaments aconsellaven obtenir un lloguer social abans de ser desallotjats i rescavar ajuts en les oficines de l’Habitatge. Com a tercer bloc, sobre el lloguer, els dos ponents ens desenvolupaven els articles 6, 8 i 9 advirtint-nos que l’empresa subministradora està obligada a comunicar la situació de la factura i possibles mesures en cas d’impagament, ajustant-se a llei en temps i forma, com tambè de l’obligació de dirigir-se als serveis socials per demanar la situació de riscos d’exclusió social de la persona o familia afectada per un possible tall de subministrament.

En finalitzar la xerrada va ser inevitable lamentar-se del perill d’inconstitucionalitat que amenaça a aquesta llei sent tan necessària per als més protegits i van deixar al local, i en les nostres consciències, tota la documentació necessària, així com correus d’interès, direccions de pisos desocupats i telèfons d’entitats que ajuden a resoldre dubtes.

Quim Valiente
Membre de l’Assemblea Les Franqueses Imagina