RESUM DEL PLE ORDINARI DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013

RESUM DEL PLE ORDINARI DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013

1. S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior S’excusen els regidors absents: Francesc Colomé, Ferran Gontán i Vanessa García. Es dóna la benvinguda al nou gerent, Josep M. Amorós. 2. Donar compte del decret de l’alcalde núm. 1082/2013, de data 29 d’octubre,...
Ple municipal de setembre

Ple municipal de setembre

Dijous passat, dia 26, es va celebrar el ple municipal de setembre, amb 11 punts a l’ordre del dia, dels quals només 3 eren temes portats a votació pel govern; 3 més eren mocions dels grups de l’oposició. L’assistència de públic va ser d’uns 35...