Agenda

set.
27
dv.
Assemblea Ordinària LFI @ Consell de Poble de Llerona
set. 27 @ 20:00 – 22:30

Assemblea
1-Aprovar acta Assemblea anterior
2-Aprovar model presentació grup promotor
3-Activitats previstes
4-Presentació proposta grup promotor Donar el Tomb
5-Diversos

set.
30
dl.
Consell de Poble de Corró d’Amunt @ Seu Consell de Poble de Corró d'Amunt
set. 30 @ 20:30 – 22:30
oct.
18
dv.
28a Assemblea LFI @ Nau de Can Ganduxer
oct. 18 @ 19:30 – 23:00

Companyes i companys,

el present correu és per convocar-nos a la 28 èna Assemblea de Les Franqueses Imagina el proper DIVENDRES DIA 18 D’ OCTUBRE DE 2013 A LES 19:30 h al Local de l’ ACC ( Nau Can Ganduxer ) de Corró d’ Avall amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació acta anterior

2. Propostes de la Coordinadora:
Publicació estat comptes .
Comptes als grups promotors.
Llistat d’ assistència .

3.Relleu de Regidor. Votació sobre el sistema de relleu del regidor ( llista o assemblea)

4.Donar el tomb: Anàlisi de tasques, debat i votació.

Tanmateix aprofitem per demanar-vos la confirmació o que excuseu la vostra assistència i per recordar-vos que al Capítol II, articles 5, 6 i 7 dels Estatuts de l’ Associació , que estan a la disposició de qualsevol soci o persona interessada, es regulen els drets i els deures dels socis de la mateixa.

Atentament,

Josep Flores

oct.
24
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
oct. 24 @ 20:00 – 23:00

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 27 DE MARÇ DE 2012, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1007/2013, DE DATA 30 DE SETEMBRE, PEL QUE S’APROVA EL MARC PRESSUPOSTARI CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2014, 2015 I 2016, DE CONFORMITAT AMB LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

4.- APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012

5.- APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014

6.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT PER REGULAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

7.- APROVAR INICIALMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS PLANEJAMENTS DERIVATS DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

9.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA EN LES ACTIVITATS DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DESPESA TELEFÒNICA DELS REGIDORS I REGIDORES

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L’OCULTACIÓ O DISSIMULACIÓ DEL ROSTRE EN L’ESPAI PÚBLIC

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER DECLARAR EL MUNICIPI ZONA DE SEGURETAT I LLIURE DE CAÇA

14.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

oct.
30
dc.
Reunió informativa Entitats Ordenança d’espectacles @ Centre Cultural de Bellavista
oct. 30 @ 19:30 – 21:00

Sessió informativa:
Que implica l’Ordenança d’Espectacles per les Entitats

nov.
25
dl.
Consell de Poble de Corró d’Amunt @ Seu Consell de Poble de Corró d'Amunt
nov. 25 @ 20:00 – 22:00
nov.
28
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
nov. 28 @ 20:00 – 23:00
nov.
29
dv.
29ena Assemblea LFI
nov. 29 @ 19:30 – 22:30

Companyes i companys,
 
el present correu és per convocar-nos a la 29èna Assemblea de LFI el proper DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE DE 2013 a les 19:30 h al CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA. L’ Ordre del Dia previst serà el següent:
 
 
1. Lectura i aprovació acta anterior.
2. Presentació resultats enquesta sobre socis LFI
3. Creació partit polític pros i contres
4. Fira d’ entitats de 14 i 15 de desembre.
5. Estructuració del Projecte “Actua”:
–          Protocol de comunicació.
–          Dinàmica ACTUA i Grups Promotors
–          Pluja de temes i Grups Promotors.
6.Proposta 21 de desembre a Corró d’ Amunt. ( escoles ) Trobada més lúdica –oberta.
 
 
També aprofitem  per fer arribar a tots els membre de l’ assemblea la proposta de col·laboració a la plataforma  Verkami amb el Reportatge que estan realitzant sobre la CAF del Figaró :
 http://www.verkami.com/locale/es/projects/7067-projecte-figaro-el-repte-de-governar-entre-veins
 
 
 
Tanmateix aprofitem per demanar-vos la confirmació o que excuseu la vostra assistència i per recordar-vos que al Capítol II, articles 5, 6 i 7 dels Estatuts de l’ Associació , que estan a la disposició de qualsevol soci o persona interessada, es regulen els drets i els deures dels socis de la mateixa.

Còpia de esborrany ACTA 28ª LFI 18_10_13.pdf

https://docs.google.com/a/lesfranquesesimagina.org/file/d/0BwxDzHgVMtRZUzVQN29tdVpsUE0/edit?usp=docslist_api

Moltes  gràcies,
 
Josep Flores
LFI

des.
19
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
des. 19 @ 20:00 – 23:00
gen.
18
ds.
Assemblea ordinària LFI @ Seu del Consell de Poble de Corró d'Amunt
gen. 18 @ 17:00 – 21:00